Novinky

Nový web pro průmyslové hodiny a signalizaci

25.10.2017

V těchto dnech jsme spustili nový web na adrese www.prumyslovehodiny.cz. Web je zaměřený na systémy jednotného času a signalizace začátků směn a přestávek v průmyslových podnicích.

 

Nový docházkový systém TimeBox

Nový docházkový systém TimeBox 18.04.2017

V tomto měsíci uvedeme do prodeje nový systém TimeBox. SW systému má  jiný vzhled ale funkčně vychází z předchozí úspěšné verze. Výrazně nový je vzhled terminálů a způsoby připojení a přenosu dat z terminálu do PC.

Harmonys - nový systém zvonění, ozvučení a hlášení pro školy, firmy a úřady

12.11.2016

Minulý měsíc proběhlo ve Francii setkání distributorů firmy BODET u příležitosti uvedení systému Harmonys na mezinárodní trh.

Systém Harmonys je schopen přehrávat do všech nebo jen vybraných zón naprogramované zvonění, melodie, zvuky nebo hlášení, živé hlášení do mikrofonu, ručně spouštěné zprávy a hudbu. Vše je jednoduše programovatelné v počítači a "běží" po ethernetové síti. 

Další významná instalace bezdrátového jednotného času

16.05.2016

V lednu a únoru proběhla naše další významná akce - dodávka komponent bezdrátového jednotného času pro firmu LINCOLN CZ s.r.o. Systém se skládá z řídící ústředny SIGMA P synchronizované anténou GPS, digitálních nástěnných hodin Opalys 7,

 

Home » Výrobky » JEDNOTNÝ ČAS - nic jednoduššího » Synchronizace hodin a systémů jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizace hodin a systémů jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizace hodin a systémů jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizovat siť hodin nebo samostatné hodiny pomocí externí synchronizace? Nebo je nechat "běžet" z interní krystalové časové základny?

Bez externí synchronizace - řídící ústředny BODET mají přesnost časové základny lepší než  0,1s / den při 20°C okolní teploty. To znamená, že se ústředna odchýlí od přesného času o max. 3s za měsíc. Taková přesnost není často pro systémy jednotného času dostatečná.

Samostatné hodiny pak mají většinou přesnost 2 x horší, tedy cca 0,2s / den. To vše za předpokladu, že jsou hodiny umístěny v prostředí se stabilní teplotou okolo 20°C. Jakmile se bude v průběhu roku teplota měnit, což je např. ve výrobních halách zcela běžné, přesnost se zhorší. V případě venkovních hodin a extrémních teplot může být chyba i minutu za měsíc.

Abyste spolehlivě zajistili "absolutní" přesnost hodin, můžete je synchronizovat buď rádiovým signálem DCF77 nebo GPS, případně z ethernetové sítě.

DCF 77 - vysílač je umístěn v Německu v Mainflingenu. Na frekvenci 77,5 kHz vysílá časovou zprávu (hodiny, minuty, vteřiny, den v týdnu, den v měsíci, měsíc rok a letní/zimní čas), která je dékodována v řídící elektronice hodin a porovnána s interním časem. Pokud je mezi časy rozdíl, je vnitřní čas hodin opraven. Přijímací anténa může být umístěna venku nebo v interiéru. V našich podmínkách je signál DCF77 poměrně dobře "chytitelný" ale vzhledem ke vzdálenosti od vysílače se jedná o dálkový příjem. Při umístění přijímače uvnitř budovy bývá signál často rušen a může se stát, že je nesprávně dekódován a hodiny někdy zobrazují nesprávný čas. V moderních, železobetonových budovách nemusí být signál chytitelný vůbec. Proto doporučujeme umístit přijímač venku. U interiérových hodin s integrovaným přijímačem to samozřejmě nelze udělat. Při plánování hodin je dobře vyzkoušet předem buď měřičem signálu DCF 77 nebo hodinami s přijímačem DCF 77 je-li úroveň signálu v místnosti dostatečná a není-li signál rušen. Rádi Vám s tím pomůžeme.

GPS - síť 24 družic rozmístěných okolo Země zajišťuje synchronizaci na celém světě. Družice vysílají informaci o čase a datu každou vteřinu. Informace je dekódována přijímací anténou. Přesnost času je cca 1 ms. Přijímací anténa by měla být nejlépe umístěna venku. Někdy ji ale stačí umístit i za okno. Okno ale nesmí být pokryto "kovovou" vrstvou, což někdy u moderních budou bývá.  Protože umístění antény venku představuje někdy problém, naše anténa může mít přívod dlouhý i cca 200 m. Ve velké většině případů tak anténu ven bez problémů umístíte.

NTP - Pro synchronizaci hodin BODET připojených do ethernetové sítě lze použít Network Time Protocol (NTP). NTP je podporován ve většině používaných platforem a pro přenos dat používá protocol TCP/IP. Většinu takto připojených hodin BODET lze pak napájet přímo z ethernetové sítě (PoE=Power over Ethernet). Přesnost hodin je v tomto případě závislá na přesnosti serveru, který ethernetovou síť řídí. Server může být synchronizován buď z řídící ústředny BODET nebo pomocí speciálního SW z časových serverů na Internetu.