Novinky

Nový web pro průmyslové hodiny a signalizaci

25.10.2017

V těchto dnech jsme spustili nový web na adrese www.prumyslovehodiny.cz. Web je zaměřený na systémy jednotného času a signalizace začátků směn a přestávek v průmyslových podnicích.

 

Nový docházkový systém TimeBox

Nový docházkový systém TimeBox 18.04.2017

V tomto měsíci uvedeme do prodeje nový systém TimeBox. SW systému má  jiný vzhled ale funkčně vychází z předchozí úspěšné verze. Výrazně nový je vzhled terminálů a způsoby připojení a přenosu dat z terminálu do PC.

Harmonys - nový systém zvonění, ozvučení a hlášení pro školy, firmy a úřady

12.11.2016

Minulý měsíc proběhlo ve Francii setkání distributorů firmy BODET u příležitosti uvedení systému Harmonys na mezinárodní trh.

Systém Harmonys je schopen přehrávat do všech nebo jen vybraných zón naprogramované zvonění, melodie, zvuky nebo hlášení, živé hlášení do mikrofonu, ručně spouštěné zprávy a hudbu. Vše je jednoduše programovatelné v počítači a "běží" po ethernetové síti. 

Další významná instalace bezdrátového jednotného času

16.05.2016

V lednu a únoru proběhla naše další významná akce - dodávka komponent bezdrátového jednotného času pro firmu LINCOLN CZ s.r.o. Systém se skládá z řídící ústředny SIGMA P synchronizované anténou GPS, digitálních nástěnných hodin Opalys 7,

 

Home » Výrobky » Docházkové systémy TimeBOX » Pro koho je docházkový systém TimeBOX vhodný

Pro koho je docházkový systém TimeBOX vhodný

TimeBOX:

Terminál docházkového systému TimeBOX nemá žádná ovládací tlačítka. Pouze podsvětlený LCD displej. Pracovník tak nemačká příchod nebo odchod a nemá ani možnost zadat důvod odchodu z práce. První denní záznam je vždy příchod, další odchod atd.. Pokud pracovník během dne odejde z nějakého důvodu z práce, dokladuje důvod odchodu nadřízenému a ten může v případě odůvodněného odchodu nahradit "chybějící pracovní dobu" ručním vložením stejného času do programu s uvedením případné poznámky nebo ODCHOD / PŘÍCHOD zcela vymazat. Docházka je tak zcela pod kontrolou zodpovědného pracovníka.

Pro koho se hodí docházkový systém TimeBOX:

- firmy do 50 pracovníků, výrobního nebo administrativního zaměření

- firmy, kde je mastné nebo prašné prostředí a docházelo by k ušpinění tlačítek a snížení životnosti systému

- začínající firmy, které zatím nemají zkušenosti s žádným docházkovým systémem - TimeBOX je ideální "první volbou"

- firmy, které chtějí přejít od docházkových hodin na elektronický docházkový systém

- firmy, které nemají vlastního IT pracovníka nebo pracovníka s pokročilou znalostí práce na PC

- firmy, kde velké množství pracovníků neodchází často služebně z práce

- firmy, kde chce mít zodpovědný pracovník co největší kontrolu nad systémem

- firmy, které nepotřebují systémem ovládat dveře

- firmy, které chtějí spínat sirénu nebo zvonek označující začátky a konce směn a přestávek

Naši nejčastější zákazíci: autoservisy, firmy zpracovávající maso a lahůdky, pekárny, truhlárny, zemědělské podniky, strojní výroba, školy. Náš "nejmenší zákazník" je autoservis: Pět pracovníků je placeno hodinově. Někteří z nich často kouří a každý odchod na kouření musí zaznamenávat. Dle informace majitele servisu byla návratnost systému asi 1,5 měsíce.

Naši "největší zákazníci" jsou výrobní strojírenské podniky a zemědělské podniky se 60 - 80 pracovníky. Naši zákazníci v převážné většině používají bezkontaktní klíčenky.

TimeBOX BIO:

Terminál docházkového systému TimeBOX BIO má ovládací tlačítka. Tlačítka ale slouží buď pro komunikaci s terminálem při zadání otisků prstů nebo při zaznamenávání docházky pomocí kódu. Jinak je systém totožný se systémem výše.

Pro koho se hodí TimeBOX BIO:

- firmy do 100 pracovníků, převážně administrativního zaměření

- začínající firmy, které zatím nemají zkušenosti s žádným docházkovým systémem

- firmy, které chtějí přejít od docházkových hodin na elektronický docházkový systém

- firmy, které nemají vlastního IT pracovníka nebo pracovníka s pokročilou znalostí práce na PC

- firmy, kde velké množství pracovníků neodchází často služebně z práce

- firmy, které nepotřebují docházkovým systémem ovládat dveře

- firmy, které chtějí spínat sirénu nebo zvonek

Naši nejčastější zákazíci: administrativní firmy do 50 pracovníků. Někteří naši zákazníci využívají kombinaci záznamu docházky pomocí otisku prstu a bezkontakních karet. Někteří pracovníci totiž "nemusí mít otisk prstu":

- úklidoví pracovníci mohou mít po směně odmáčené prsty

- pracovníci některých dělnických profesí mohou mít po směně podřené nebo obroušené prsty

- někdy mají s kvalitou otisku problémy ženy po přechodu

POZOR!  Systémy TimeBOX a TimeBOX BIO jsou "jednoterminálové".

Jsou tedy konstruovány a dodávány tak, že k jednomu terminálu je vždy dodán 1 program. Za určitých podmínek, které je nutné splnit lze ale použít 1 program k několika terminálům.

Nutné podmínky pro provozování několika terminálů s jedním programem:

- Pracovník musí k příchodu a odchodu použít stejný terminál.

- Musí být dodržena posloupnost sběru dat z terminálů do USB pamětí a jejich načtení do PC. Naříklad: nejprve jsou načtena data z terminálu 1 do USB paměti 1, pak data z terminálu 2 do USB paměti 2, data z terminálu 3 do USB paměti 3. Pak jsou přenesena data z USB paměti 1 do PC, pak data z USB paměti 2 do PC a nakonec data z USB paměti 3 do PC.

V tomto případě dojde k nekonfliktnímu zpracování dat v programu. Jeden z našich zákazníků tímto způsobem používá 4 terminály. Nevýhodou je, že Vám nemůžeme prodat např. 3 terminály a 1 program. Musíte od nás koupit 3 kompletní systémy. Z kompletních systémů můžeme pouze odebrat přívěsky nebo karty a dát Vám slevu na množství.