SYNCHRONIZACE ČASU

Časové servery Netsilon

Zvyšte zabezpečení svých IT sítí pomocí časového serveru NETSILON 7 neboNETSILON 9.
Snížíte riziko externího útoku  - nepřetržitě distribuujete přesný čas - vaše zařízení budou synchronizována - a mnohem více. A to vše s vysokou přesností.

V oblasti IT bezpečnosti je lepší být v bezpečí, než pak litovat.

Bodet NTP časové servery kombinují přesnost hlavních hodin a bezpečný přístup k výpočetním sítím:

Vysoce přesné vnitřní hodiny: Quartz TCXO nebo OCXO.
Vícezdrojová synchronizace: GPS, GLONASS, BeiDou a IRIG s prioritou

Modulární provedení: Pomocí doplňkových karet umožňuje nabídnout mnoho vstupních a výstupních signálů.
Správa zabezpečení sítě: Povoluje nebo zakazuje šifrovací, ověřovací a přístupové protokoly.
Oznámení a dohled: SNMP zprávy, e-mail a kontakt relé.

Časový server Netsilon

Zde si stáhněte katalogové listy časových serverů Netsilon.  Další podrobnosti Vám rádi pošleme.

.

Hlavní hodiny

Hlavní hodiny posílají synchronizační signál prostřednictvím radiového přenosu ( DHF) nebo po drátech. Podružné hodiny, zvonky nebo relé přijímají časovou zprávu a automaticky se synchronizují.

Základní modely:

Sigma - H : Jednoduché hlavní hodiny určené pro menší systémy jednotného času - do cca 50 ks hodin a velké hodinové stroje ( řízení D1D2)

Sigma - P : Programovatelné hlavní hodiny pro řízení velkých systémů jednotného času - okolo 100 a více hodin s možností instalace rozšiřujících jednotek. Hodiny jsou také určeny pro řízení systémů bezdrátového času s možností spínat bezdrátová relé a generátory zvuku MELODYS. Programování pomocí SW v PC.

Sigma - C : Programovatelné hlavní hodiny s možností instalace rozšiřujících jednotek.

Především pro řízení bezdrátových systémů jednotného času s možností spínat bezdrátová relé a generátory zvuku MELODYS a použití jako časový server. Programování pomocí SW.

Sigma - Mod : Programovatelné modulární hlavní hodiny pro řízení velmi náročných systémů jednotného času jako jsou letiště, televizní a rozhlasová studia, nádraží a pod. Možnost rozšiřování o mnoho typů jednotek,  NTP client / server, programování pomocí SW.

Ústředny Sigma je možno dodat pro montáž na zeď nebo 19" Rack a v provedení 230V/50Hz nebo 24V.

V nabídce máme také jednoduché jednoúčelové hlavní hodiny typu NANOTIME včetně GPS antény za velmi výhodnou cenu. Nanotime lze použít pro systémy bezdrátového jednotného času, když není třeba spínat žádné "spotřebiče" ani generovat zvukové signály nebo v provedení s výstupem AFNOR pro řízení menších sítí ručičkových nebo digitálních hodin.

V naší nabídce jsou pak ještě Inter-faceové jednotky NTP / DHF, NTP / AFNOR a další.

Kontaktujte nás a společně vybereme to nejlepší řešení!

Hlavní hodiny Sigma

Zde si stáhněte přehledový katalogový list hlavních hodin Sima.  Další podrobnosti Vám rádi pošleme.

.

SYSTÉMY JEDNOTNÉHO ČASU

Dále představujeme některé principy moderních systémů jednotného času.

Systém s polarizovanými impulsy je vhodný jen pro velmi malé systémy s analogovými hodinami. Jeho princip je všeobecné známý, takže ho dále již nezmiňujeme.

Zde si stáhněte přehledový katalogový list systémů jednotného času BODET a řad hodin BODET.  Další podrobnosti Vám rádi pošleme.

Systémy jednotného času - bezdrátový jednotný čas

Bezdrátový systém jednotného času DHF

Principiální schéma bezdrátového jednotného času

Síť hodin, případně reproduktorů Melodys nebo relé je synchronizována bezdrátově v jedné nebo několika budovách.

Řídící ústředna posílá kódovanou informaci do vysílače. Ten vysílá informaci na frekvenci 868 MHz podružným hodinám, reproduktorům Melodys nebo relé. Zařízení zachytí informaci a automaticky se synchronizují.

Bezdrátová relé přijmou příkaz z řídící ústředny kdy zapnout a vypnout připojená zařízení.

Systém vysílá příkazy až na 16 nezávislých kanálech! Reproduktory tak mohou přehrávat melodie nebo lášení v každé zóně jindy a každé relé může mít jiný spínací program.

Výhody systému:

Protože je použita pouze kabeláž pro napájení  hodin, dochází k vysokým úsporám nákladů na instalaci sítě.

Možnost snadného přemístění nebo přidávání hodin (především bateriových) a rozšíření sítě.

Velmi spolehlivá synchronizace až do vzdálenosti 200 m (v závislosti na konstrukci budovy).

Pro zvětšení pokrytí je možné použít opakovač.

Synchronizace neomezeného počtu hodin a zařízení v dosahu signálu.

Použití:
- Rekonstrukce veřejných nebo průmyslových budov, především historických nebo památkově chráněných
- Snadné řešení jednotného času a signalizace ve velkých výrobních halách
- Snadné řešení jednotného času včetně zvonění ve školách
- Snadné rozšíření stávajících systémů jednotného času

.

Systémy jednotného času - drátový systém AFNOR

AFNOR

Systém AFNOR

Kódovaný signál přenáší kompletní časovou informaci po dvou drátech až na vzdálenost 30 km. Čas a datum podružných hodin se nastaví automaticky a velmi rychle a to i u ručičkových hodin. Strojek ručičkovch hodin je třeba připojit na napájení - nízké napětí 6 - 24V SS .

Úspora nákladů na instalaci a údržbu.

Použití systému je pro jeho vysokou spolehlivost doporučeno u důležitých systémů např. letiště, nádraží, nemocnice a nebo všude tam, kde se ředpokládájí velké vzdálenosti mezi hodinami.

.

Systémy jednotného času - NTP

NTP

NTP synchronizace hodin

- Pro synchronizaci hodin BODET připojených do ethernetové sítě lze použít Network Time Protocol (NTP). NTP je podporován ve většině používaných platforem a pro přenos dat používá protocol TCP/IP. Většinu takto připojených hodin BODET lze pak napájet přímo z ethernetové sítě (PoE=Power over Ethernet). Přesnost hodin je v tomto případě závislá na přesnosti serveru, který ethernetovou síť řídí. Server může být synchronizován buď z řídící ústředny BODET nebo pomocí speciálního SW z časových serverů na Internetu.

SLEDOVANÁ DISTRIBUCE ČASU
Sledovaná distribuce času umožňuje kromě synchronizace i dálkové ovládání podřízených hodin. Hodiny odesílají upozornění prostřednictvím sítě Ethernet. Upozornění lze zkontrolovat a nastavit související parametry.
Sledovaná distribuce času pracuje s jakýmkoli softwarem kompatibilním se SNMP, který přijímá zprávy zasílané sledovanými hodinami.

.

Systémy jednotného času - Wi-Fi synchronizace

Wi-Fi  - moderní způsob synchronizace.

SYNCHRONIZACE Wi-Fi je  k dispozici pro LED hodiny řady Style a World Style ve všech barvách LED a nově také pro ručičkové hodiny řady Profil 700. Anténa Wi-Fi je integrovaná v hodinách.
Pracovní princip
Při dodání z výroby generují hodiny Wi-Fi síť, ke které může být připojen počítač nebo chytrý telefon. Tato síť umožní odesílání síťových informací ze zákaznické sítě a informací o časovém serveru, ze kterého hodiny získají informace o přesném čase.
Jakmile se hodiny připojí k zákaznické síti, deaktivují svou generovanou síť a fungují jako kabelem připojené hodiny k NTP síti. Hodiny najdete v zákaznické sítí díky SW BODET Detect.
Bezpečnost spojení.
Instalace Wi-Fi Style hodin je pro zákaznickou síť bezpečná díky šifrovné komunikaci a 2 hesel.
HTTPS server (zabezpečený)
Personalizované a požadované heslo pro Wi-Fi síť je generováno hodinami. Nastavení hodin je přístupné pouze po zadání hesla. Hodiny Style jsou kompatibilní se zabezpečovacími
mechanismy bezdrátových sítí, jako je WEP, WPA / WPA2 FSK a WPA2.

Výhody:
· Snadnější instalace: potřebujete pouze síťový kabel,
· Obousměrná komunikace s dohledem a upozorněním v případě poruchy,
· Konfigurace při uvedení do provozu z aplikace pro Android,
· Konstrukce hodin Style zůstává stejná.
 

Zde si stáhněte přehledový katalogový list systémů jednotného času BODET a řad hodin BODET.  Další podrobnosti Vám rádi pošleme.