Systémy varování BODET

Systémy varování

komponenty systémů varování

Nabízíme všem typům škol a vzdělávacích zařízení řadu zvukových a optických systémů. které jim umožňují upozornit celou instituci v případě jakékoliv bezpečnostní hrozby.

Vysílejte upozornění na nebezpečí pomocí našich zvukových a optických systémů!

Bezdrátově pomocí systému Melodys

IP sítí pomocí systému Harmonys

Spusťte upozornění rychle!

Naše audio systémy nabízejí několik možností rychlého spuštění upozornění na zablokování.

Systém Melodys: ručně pomocí tlačítek nebo na dálku pomocí dálkového ovladače „Lora“ nebo ovládání GSM.
Systém Harmonys: ručně pomocí ovládací skříňky nebo vzdáleně pomocí dálkového ovladače „Lora“, ovládání GSM nebo aplikace Harmonys Notify.

Okamžitě vysílejte svá oznámení!

Mikrofon Harmonys: umožňuje vysílat živé nebo předem nahrané zprávy do všech reproduktorů nebo reproduktorů v určitých zónách.
Mobilní aplikace „Harmonys Talk“: Aplikace Harmonys Talk, která je k dispozici zdarma pro telefony Apple® a Android ™, vám umožňuje zprávy nahrávat a vysílat na dálku do vaší instituce.